CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Better than Average : the Positive Effects of a Department Actively Supporting Open Access

Lars Kullman (Chalmers bibliotek) ; Jonas Gilbert (Chalmers bibliotek)
The 8th Munin Conference on Scientific Publishing 2012 – Entering the Next Stage, 25–26 November 2013 at the University of Tromsø, Norway, (2013)
[Konferensbidrag, poster]

Nyckelord: Open AccessDenna post skapades 2013-11-27. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 187576

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Chalmers bibliotek (1964-2017)

Ämnesområden

Biblioteks- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur