CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

"Looks great, feels amazing": The tactile dimension of packaging

Karin Wagner (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers))
Hansson, Lena; Holmberg, Ulrika; Brembeck, Helene (red) Making Sense of Consumption. Selections from the 2nd Nordic Conference on Consumer Research 2012. Göteborg. p. 139-150. (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: packaging, tactitility, marketingDenna post skapades 2013-11-27.
CPL Pubid: 187573

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

Konstvetenskap

Chalmers infrastruktur