CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The radio-aeronomy station at Onsala space observatory

Peter Forkman (Institutionen för radio- och rymdvetenskap ; Onsala Rymdobservatorium)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2000. ISBN: 993-194234-7.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: remote sensing, microwaves, radiometers, measuring techniques, carbon monoxide, ozone, water vapourDenna post skapades 2013-11-27. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 187564

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)
Onsala Rymdobservatorium (1900-2004)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. 336