CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Idler chirp optimization in a pulse-pumped parametric amplifier

A.O.J. Wiberg ; Z. Tong ; E. Myslivets ; N. Alić ; S. Radic ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
2013 IEEE Photonics Society Summer Topical Meeting Series, PSSTMS 2013 p. 159-160. (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

A simple engineering rule for idler characteristic optimization in pulsed fiber optic parametric amplifiers operated in transparency is derived. The theoretical results are validated in both simulations and experiments.

Nyckelord: chirp , four-wave mixing , Nonlinear optics , Parametric processing , parametric samplingDenna post skapades 2013-11-27. Senast ändrad 2014-09-11.
CPL Pubid: 187556

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur