CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Highly directional nanoantennas and plasmon-organic photovoltaics from bottom-up

Alexandre Dmitriev (Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik)
International Conference on Transparent Optical Networks (2162-7339). (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

I discuss the advances in bottom-up nanoplasmonics that rely on nanofabrication with hole-mask colloidal lithography (HCL). Two examples are highly directional nanoantennas in the visible, and enhanced plasmon-organic photovoltaics.

Nyckelord: nanoantennas, nanoplasmonics, organic photovoltaics, solar, thermalDenna post skapades 2013-11-27. Senast ändrad 2016-04-29.
CPL Pubid: 187555

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik (2007-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur