CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Poling and characterization of piezoelectric polymer fibers for use in textile sensor

Erik Nilsson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Bengt Hagström (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Anja Lund (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Christer Johansson ; C Jonasson
Sensors and Actuators A-Physical (0924-4247). p. 477-486. (2013)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-11-27. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 187550

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Manufacturing and Characterisation of Conductive and Piezoelectric Textile Fibres