CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Anything goes? Characterizing open innovation collaboration in empirical research

Susanne Ollila (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE ) ; Anna Yström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE )
Proceedings of the 6th ISPIM Symposium, Melbourne, Australia, Dec 8-11 (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2013-11-27. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 187529

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE (2008-2016)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Industriell teknik och ekonomi
Annan teknik
Ekonomi och näringsliv
Annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur