CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optical performance monitoring using degree of polarization in presence of polarization-mode dispersion

Mats Petersson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Henrik Sunnerud (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
European Conference on Optical Communication, Stockholm, Sweden, Sept 5-9, 2004 p. paper Tu3.6.2. (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 1875

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur