CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Examining Sustainability Certification of Bioenergy

L Goovaerts ; L Pelkmans ; C S Goh ; M Junginger ; J Joudrey ; H Chum ; C T Smith ; I Stupak ; A Cowie ; L Dahlman ; Oskar Englund (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; A Goss Eng
: IEA Bioenergy, 2013.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-11-26. Senast ändrad 2013-11-26.
CPL Pubid: 187471

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Produktion
Hållbar utveckling
Energisystem
Förnyelsebar bioenergi

Chalmers infrastruktur