CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Formbarare betong med ny armering

David Fall (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Natalie Williams Portal (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Karin Lundgren (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
Betong (1101-9190). 5, p. 46-48. (2013)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-11-26. Senast ändrad 2015-08-25.
CPL Pubid: 187454

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Materialvetenskap
Samhällsbyggnadsteknik
Byggproduktion
Annan samhällsbyggnadsteknik
Kompositmaterial och -teknik
Konstruktionsmaterial

Chalmers infrastruktur