CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tenant Views on Energy Efficiency in Renovated Homes ̶ Tales from Brogården and Gårdsten in Sweden

Ylva Norén Bretzer (Förvaltningshögskolan ; Mistra Urban Futures) ; Marie Thynell (Institutionen för globala studier ; Mistra Urban Futures)
Nordic Environmental Social Science Conference (NESS), 11-13 June in Copenagen (2013)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2013-11-26. Senast ändrad 2015-04-02.
CPL Pubid: 187431

 

Institutioner (Chalmers)

Förvaltningshögskolan (GU)
Mistra Urban FuturesMistra Urban Futures (GU)
Institutionen för globala studier (GU)

Ämnesområden

Statsvetenskap
Annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur