CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Neural Networks for estimation of frequency domain data from time domain data

Bertil Thomas (Institutionen för data- och elektroteknik - Chalmers Lindholmen)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 18743

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och elektroteknik - Chalmers Lindholmen (1999-2004)

Ämnesområden

Reglerteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Rapport - Chalmers Lindholmen högskola