CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tredimensionell modellering av betongens heterogena sammansättning

Filip Nilenius (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Karin Lundgren (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Bygg & Teknik (0281-658X). Vol. 105 (2013), 7, p. 56-59.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Kan betongens förmåga att släppa igenom fukt bestämmas endast genom numeriska beräkningar utan behov av experimentella försök? En tredimensionell modell av betong utvecklas inom ett pågående doktorandprojekt på Chalmers för att kunna besvara den frågan. Modellen används för att studera hur betongens komplexa materialstruktur påverkar betongens diffusionsegenskaper.

Nyckelord: betong, diffusion, 3D, simuleringarDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-11-25. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 187421

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik
Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur