CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reglerteknikens möjligheter i framtidens intelligenta hus - Integrerad intelligent behovsstyrning - slutrapport

Bertil Thomas (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; Manne Stenberg (Institutionen för signaler och system, Digitala bildsystem och bildanalys) ; Mohsen Soleimani-Mohseni (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 18742

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)
Institutionen för signaler och system, Digitala bildsystem och bildanalys (1900-2013)
Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Reglerteknik

Chalmers infrastruktur