CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Neural Networks - three applications in control engineering and engine control

Bertil Thomas (Institutionen för data- och elektroteknik - Chalmers Lindholmen) ; Robert Andersson (Institutionen för data- och elektroteknik - Chalmers Lindholmen) ; Robert Hammarström (Institutionen för data- och elektroteknik - Chalmers Lindholmen) ; Therese Karlsson (Institutionen för data- och elektroteknik - Chalmers Lindholmen) ; Birgitta Kristiansson (Institutionen för data- och elektroteknik - Chalmers Lindholmen) ; Johan Larsson (Institutionen för data- och elektroteknik - Chalmers Lindholmen) ; Johanna Olsson (Institutionen för data- och elektroteknik - Chalmers Lindholmen) ; Andreas Persson (Institutionen för data- och elektroteknik - Chalmers Lindholmen)
Mekatronikmöte 2003 (2003)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 18741

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och elektroteknik - Chalmers Lindholmen (1999-2004)

Ämnesområden

Reglerteknik

Chalmers infrastruktur