CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Study of Demand.Control Ventilation (DCV) and Constant Air Volume Systems /CAV)

Mohsen Soleimani-Mohseni (Institutionen för installationsteknik) ; Bertil Thomas (Institutionen för data- och elektroteknik - Chalmers Lindholmen)
Healthy Buildings Conference, Singapore, 2003. (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2007-08-09.
CPL Pubid: 18740

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för installationsteknik (1992-2004)
Institutionen för data- och elektroteknik - Chalmers Lindholmen (1999-2004)

Ämnesområden

Reglerteknik

Chalmers infrastruktur