CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microwave based diagnostics and treatment

Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Andreas Fhager (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Hana Dobsicek Trefna (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Tomas McKelvey (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
2013 7th European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2013 p. 3118-3119. (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Microwave based diagnostics and treatment will be discussed with application to stroke diagnostics, 3-D microwave tomography with application to breast cancer diagnostics and microwave hyperthermia with application to cancer treatment.Denna post skapades 2013-11-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 187357

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)
Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Signalbehandling

Chalmers infrastruktur