CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

30-second elements (book review)

Lars Öhrström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Chemistry World (2013)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Review of "30-second elements", Edited by Eric Scerri, Icon books, 2013Denna post skapades 2013-11-23. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 187327

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur