CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Guest Editorial, Special Issue on Polarization-Mode Dispersion

L.E. Nelson ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; D.Q Chowdhury
Journal of Lightwave Technology (0733-8724). Vol. 22 (2004), 4, p. 951-952.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 1873

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur