CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Estimation of operative temperature in buildings using artificial neural networks

Mohsen Soleimani-Mohseni (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Bertil Thomas (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik)
Energy and Buildings Vol. 2006 (2006),
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-03-24.
CPL Pubid: 18729

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)
Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Reglerteknik

Chalmers infrastruktur