CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Artificial Neural Network Models for Indoor Temperature Prediction - Investigations in two buildings.

Bertil Thomas (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; Mohsen Soleimani-Mohseni (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Neural Computing and Applications Vol. 2006 (2006),
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-03-24.
CPL Pubid: 18728

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)
Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Reglerteknik

Chalmers infrastruktur