CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Three applications of graph-theoretic methods

Dmitrii Zhelezov (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2013. - 70 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: Product set, arithmetic progression, random orientations, percolation, square lattice, random group, commuting graph, diameterDenna post skapades 2013-11-22. Senast ändrad 2014-12-16.
CPL Pubid: 187274

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Diskret matematik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2013-12-16
Tid: 13:15
Lokal: Pascal
Opponent: Dr. Misha Rudnev, School of Mathematics, University of Bristol, UK