CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nonlinear fiber capacity

Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
39th European Conference and Exhibition on Optical Communication, ECOC 2013; London; United Kingdom; 22 September 2013 through 26 September 2013 622 CP, p. 630-632. (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

In this semi-tutorial presentation, we review fundamental information theory for links with and without memory, in the linear and nonlinear regimes. A comparison between channel models with long (but finite) memory and infinite memory yields an unexpected result.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-11-22. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 187246

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Telekommunikationsteori
Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik

Chalmers infrastruktur