CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Environmental Comparative Pharmacology: Theory and application

Lina-Maria Gunnarsson ; Duane Huggett ; Erik Kristiansson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; D. G. Joakim Larsson
Human Pharmaceuticals in the Environment - Current and Future Perspectives. Eds. Brooks B, Huggett D. p. 85-108. (2011)
[Kapitel, refereegranskat]


Denna post skapades 2013-11-21. Senast ändrad 2014-05-07.
CPL Pubid: 187216

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar (GU)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Biologiska vetenskaper

Chalmers infrastruktur