CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Process Analytical Technology - a bridging concept

Jonas Sjöblom (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik) ; Bengt Lagerholm ; Staffan Folestad (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik) ; Anders Rasmuson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik)
IMPACT poster day (2008)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2013-11-21. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 187208

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Processkemi
Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur