CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nytt sätt att utnyttja kursenkäter för förbättrad utbildning

Jonas Sjöblom (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Kemisk reaktionsteknik)
Chalmers Pedagogical Poster Day (2004)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2013-11-21. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 187207

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Kemisk reaktionsteknik (2002-2004)

Ämnesområden

Annan kemiteknik
Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur