CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microkinetic modelling with global thermodynamic consistency

Jonas Sjöblom (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik) ; Anders Hellman (Institutionen för fysik (GU) ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Derek Creaser (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik) ; Henrik Grönbeck (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Bengt Andersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik)
the 13th Nordic Symposium on Catalysis (2008)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-11-21. Senast ändrad 2017-09-12.
CPL Pubid: 187200

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik (2005-2014)
Institutionen för fysik (GU) (GU)
Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Katalys

Chalmers infrastruktur