CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Using circular programs for higher-order syntax: Functional pearl

Emil Axelsson (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers)) ; Koen Claessen (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers))
Proceedings of the ACM SIGPLAN International Conference on Functional Programming, ICFP p. 257-262. (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

This pearl presents a novel technique for constructing a firstorder syntax tree directly from a higher-order interface. We exploit circular programming to generate names for new variables, resulting in a simple yet efficient method. Our motivating application is the design of embedded languages supporting variable binding, where it is convenient to use higher-order syntax when constructing programs, but firstorder syntax when processing or transforming programs.

Nyckelord: Circular programming, Embedded languages, Higher-order syntaxDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-11-21. Senast ändrad 2015-11-17.
CPL Pubid: 187197

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)