CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Exploring type theory and its application to hardware verification

Mia Indrika (Institutionen för datavetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2001.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-11-21.
CPL Pubid: 187176

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datavetenskap (1993-2001)

Ämnesområden

Datavetenskap (datalogi)

Chalmers infrastruktur