CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Distributed product development : engineering design methods

Björn Fagerström (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2001.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-11-21.
CPL Pubid: 187171

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

Produktionsteknik

Chalmers infrastruktur