CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Photodesorption of physisorbed hydrogen molecules

Martin Hassel (Institutionen för tillämpad fysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1998. ISBN: 992-578767-x.- 24 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-11-21.
CPL Pubid: 187136

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad fysik (1991-2004)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Applied physics report - [Department of Applied Physics, Chalmers University of Technology and University of Göteborg] 98:14