CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Branching processes and cell populations

Marina Alexandersson (Institutionen för matematik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1998. ISBN: 992-515411-1.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-11-21.
CPL Pubid: 187134

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University 1998:3