CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Laser sheet imaging and image analysis applied to spray diagnostics

Rafeef Abu-Gharbieh (Institutionen för signaler och system)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1999. ISBN: 992-999116-6.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-11-21.
CPL Pubid: 187128