CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Extraction methods for microwave transistor noise models

Jörgen Stenarson (Institutionen för mikroelektronik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1999. ISBN: 992-966095-x.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-11-21. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 187125

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik (1995-2003)

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. 313