CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Neural Networks for Self Tuning of PI- and PID-Controllers

Mohsen Soleimani-Mohseni (Institutionen för installationsteknik) ; Bertil Thomas (Institutionen för data- och elektroteknik - Chalmers Lindholmen)
Intelligent Systems Design conference, ISDA04, Budapest, 2004 (2004)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 18711

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för installationsteknik (1992-2004)
Institutionen för data- och elektroteknik - Chalmers Lindholmen (1999-2004)

Ämnesområden

Reglerteknik

Chalmers infrastruktur