CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards a sustainable society : aluminium recycling and biomass energy

Jessica Johansson (Institutionen för fysisk resursteori)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2001. - 7 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: aluminium, recycling, quality, down-cycling, alloying elements, crude steel, biomass energy, supply, forestry, agricultureDenna post skapades 2013-11-20.
CPL Pubid: 187105

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

Annan geovetenskap och miljövetenskap
Annan teknik

Chalmers infrastruktur