CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Neural Network Models for Predictive Climate Control in Intelligent Buildings

Bertil Thomas (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; Mohsen Soleimani-Mohseni (Institutionen för installationsteknik)
Intelligent Systems Design Conference, ISDA04, Budapest (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: neural network, intelligent building, predictive climate controlDenna post skapades 2006-03-24. Senast ändrad 2010-06-07.
CPL Pubid: 18710

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)
Institutionen för installationsteknik (1992-2004)

Ämnesområden

Reglerteknik

Chalmers infrastruktur