CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Moderna kommuner

Stig Montin (Förvaltningshögskolan ; Mistra Urban Futures) ; Mikael Granberg
Stockholm : Liber förlag, 2013. ISBN: 978-91-47-09810-1.- 161 s.
[Bok]

Nyckelord: Statsvetenskap


4:e upplagan.Denna post skapades 2013-11-20. Senast ändrad 2015-04-02.
CPL Pubid: 187094

 

Institutioner (Chalmers)

Förvaltningshögskolan (GU)
Mistra Urban FuturesMistra Urban Futures (GU)

Ämnesområden

Statsvetenskap

Chalmers infrastruktur