CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Smarta sändningar blir smarta gränssnitt

Per Olof Arnäs (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Jan Holmström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Joakim Kalantari
Logistikfokus (2013)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-11-20. Senast ändrad 2015-03-06.
CPL Pubid: 187093

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Transport
Transportteknik och logistik
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur