CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electromobility from the freight company perspective

Per Olof Arnäs (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Magnus Karlström
Systems Perspectives on Electromobility 2013 p. 161-168. (2013)
[Kapitel]

Nyckelord: e-mobility, haulage, MEET model, choice of energy source


Also published in: Sandén, B. A. ; Pettersson, K. (2014) Systems Perspectives on Electromobility 2014. Göteborg: Chalmers University of Technology ISBN: 978-91-980973-9-9Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-11-20. Senast ändrad 2015-03-06.
CPL Pubid: 187088

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Energi
Transport
Transportteknik och logistik
Farkostteknik
Energiteknik
Industriell organisation, administration och ekonomi
Miljöteknik
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur