CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Charge transport in InAs nanowire devices

Simon Abay (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2013. ISBN: 978-91-7385-941-7.- 103 + 4 papers s.
[Doktorsavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-11-19. Senast ändrad 2013-11-20.
CPL Pubid: 187053