CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Building a comprehensive nuclear education in Sweden

Anders Nordlund (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; Teodora Retegan (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Christophe Demazière (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; Stefan Allard (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Paolo Vinai (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; Christian Ekberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi)
Conference on Nuclear Training and Education 2013, CONTE 2013: An International Forum for Discussion of Issues Facing Nuclear Energy Training and Education p. 40. (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-11-19. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 187018

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Beräkningsfysik
Kärnkemi
Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur