CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Intersymbol interference penalties for OOK and 4-PAM in short-range optical communications

Krzysztof Szczerba (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
2013 Optical Fiber Communication Conference and Exposition and the National Fiber Optic Engineers Conference, OFC/NFOEC 2013 (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Intersymbol interference penalties of OOK and 4-PAM were compared in the context of short-range optical links with directly modulated VCSELs. The maximum achieved bit rate with 4-PAM was 38 Gbps and 32 Gbps with OOK.


Article number 6533175Denna post skapades 2013-11-18. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 186986

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)