CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Introduction for special themed section: information and communication technologies and the work–life boundary

D. Hislop ; Petra M. Bosch-Sijtsema (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; A. Zimmermann
New technology, work and employment (0268-1072). Vol. 28 (2013), 3, p. 177-178.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Introduction to special themed issue concerning information and communication technologies and the work–life boundary.

Nyckelord: Introduction to special themed issueDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-11-18. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 186978

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Mänsklig interaktion med IKT
Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning

Chalmers infrastruktur