CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Polymers designed for organic photovoltaics and electrochromic applications

Patrik Henriksson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi)
Göteborg : Patrik Henriksson, 2013. ISBN: 978-91-7385-935-6.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: Conjugated polymers, organic photovoltaics, electrochromism, voltammetry, stability, absorption strengthDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-11-18.
CPL Pubid: 186931

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Polymerkemi

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2013-12-06
Tid: 10:00
Lokal: KA
Opponent: Prof. Ludvig Edman, Department of Physics, Umeå Universitet, Sverige

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 3616