CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

ERS InSAR coherence for remote sensing of boreal forests

Gary Smith (Institutionen för radio- och rymdvetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1998. ISBN: 992-798128-7.- 82 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: SAR, interferometry, satellite, remote sensing, ERS, boreal, forest, coherence, biomass, clear-cut, classification, stem volume, backscatter, modellingDenna post skapades 2013-11-15.
CPL Pubid: 186815

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. 300