CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Deformable spatio-temporal shape modeling

Ghassan Hamarneh (Institutionen för signaler och system)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1999. ISBN: 992-953177-7.- 92 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: spatio-temporal shapes, spatio-temporal segmentation, shape variation, shape modeling, deformable models, active shape modelsDenna post skapades 2013-11-15.
CPL Pubid: 186797