CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

50 meters across. Tolv förslag till en lätt gångbro över Vallgraven mellan Stora teatern och Kungstorget

Peter Lindblom (Institutionen för arkitektur) ; Åsa Landahl (Institutionen för arkitektur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2012. ISBN: 978-91-980990-1-0.
[Rapport]

Kursen Arkitekturens materiella modeller har hösten 2012 drivits som ett samarbete mellan Chalmers Arkitektur och Göteborgs Stadsbyggnadskontor. Uppgiften med rubriken 50 METERS ACROSS har varit att utforma ett förslag till en lätt gångbro över vallgraven mellan Stora Teatern och Kungstorget. Uppgiften ingår som en del i utbildningen och i träningen att representera arkitekturförslag genom fysiska modeller, men vill också markera att vi har något viktigt att bidra med i dialogen kring stadens gestaltning. Om vad som kan göras, och varför. Så låt oss pröva våra idéer, ge inspiration och väcka till debatt. Tänk om…Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-11-15. Senast ändrad 2013-11-20.
CPL Pubid: 186792

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur