CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Environmental monitoring with satellite borne SAR : ocean and sea ice applications

Sverre Thune Dokken (Institutionen för radio- och rymdvetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1998. ISBN: 91-7197-676-0.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: environmental monitoring, ocean and sea ice feature detection. synthetic aperture radar, backscatter modelling, surface roughness, SAR image productsDenna post skapades 2013-11-14.
CPL Pubid: 186709

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. 291