CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The molecular gas distribution in the central Circinus galaxy

Stephen J. Curran (Institutionen för radio- och rymdvetenskap ; Onsala Rymdobservatorium)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1998. ISBN: 91-7197-621-3.- 52 s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-11-14.
CPL Pubid: 186681

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)
Onsala Rymdobservatorium (1900-2004)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. 281